Familjehem

Ett barn eller en ungdom behöver mer än bara tak över huvudet. Det behövs kärlek, trygghet och vägledning för att varje individ ska växa upp till en välfungerande vuxen. Därför är våra familjehem noggrant utvalda och vi jobbar kontinuerligt med att se till att högsta möjliga nivå hålls. 

Helheten kring individen 

Med lång erfarenhet inom branschen siktar vi på Ljusets Familjehemsvård att ha hem där varje individ får precis det stöd och hjälp hen behöver. Det innefattar många olika kriterier för oss.

​​​​​​​Varje familjehem måste hålla hög nivå med en stabilitet kombinerat med mycket kärlek och en lyhördhet som unga är i behov av. Om ungdomen är i behov av utredning eller annat vårdrelaterat ser vi till att hjälpen kommer direkt, inte efter ett års väntetid på BUP. Vi handleder och utbildar också varje familjehem för att förutsättningarna blir de bästa för både de vuxna och individen i behov av hjälp.  

Vi hjälper till med övervägande och omprövningar 

Det ska inte bli några avbrott i vården för de unga som behöver familjehem. Eftersom vi vet hur belastade handläggare är erbjuder vi att skriva övervägande och omprövningar som ska skrivas varje halvår. Därav blir det ett mindre steg att tänka på.  
 
Vi lämnar också regelbundna rapporter kring hur vården fortskrider för ungdomarna som är placerade i våra familjehem.