Skyddade placeringar - Säkerhet och stöd för ungdomar i behov​​​​​​​

Gävle, Uppsala & Stockholm

Skyddade placeringar

Vid skyddade placeringar är det av yttersta vikt att säkerheten och integriteten för den placerade ungdomen prioriteras. När ett familjehem tar emot en ungdom i behov av skydd är det avgörande att alla i hemmet är medvetna om och följer strikta riktlinjer för att skydda ungdomens identitet. Detta innebär att ingen information eller bilder får röjas på sociala medier eller på annat sätt som kan avslöja ungdomens skyddade status.

För att kunna erbjuda en trygg och anpassad miljö är det också viktigt att familjehemmet har förkunskap eller erhåller utbildning om specifika områden som den placerade ungdomen kan ha utsatts för, såsom hedersrelaterade hot, våld i relationer eller liknande problematik. Genom att vara väl förberedda kan familjehemmet erbjuda det stöd och den hjälp som ungdomen behöver för att hantera sina tidigare upplevelser och arbeta mot en positiv utveckling.

Vi på Ljusets familjehemsvård AB förstår vikten av att skapa en trygg och skyddad miljö för ungdomar i behov av skyddade placeringar. Vi strävar efter att erbjuda omfattande stöd och resurser till både familjehemmet och den placerade ungdomen. Genom att samarbeta med oss kan du som familjehem känna dig trygg i att du får den utbildning och det stöd som krävs för att göra en verklig skillnad i ungdomens liv.

​​​​​​​Utöver utbildning och stöd erbjuder vi även kontinuerligt mentorskap och handledning för familjehemmet. Våra erfarna och kunniga teammedlemmar finns alltid tillgängliga för att svara på frågor, erbjuda råd och stödja er genom hela processen.


Vi vet att det kan vara utmanande att ta emot och stötta ungdomar i skyddade placeringar, och vi är här för att vara er trygghet och support längs vägen.
Vi strävar också efter att skapa ett nätverk av familjehem som tar emot ungdomar i skyddade placeringar.

Genom att delta i våra evenemang och träffar kan du som familjehem få möjlighet att utbyta erfarenheter och lära av varandra. Vi tror på kraften i att skapa en gemenskap där ni som familjehem kan stödja varandra och dela värdefull kunskap och insikter.

När du blir familjehem för en ungdom i behov av skydd, kommer du inte bara att ge dem en trygg och säker plats att bo på, utan också möjligheten att återupprätta förtroende och bygga en positiv framtid.

Genom att öppna ditt hem och ditt hjärta för en ungdom i behov av skyddad placering, kan du vara den stöttande och betydelsefulla personen i deras liv som hjälper dem att övervinna sina utmaningar och nå sin fulla potential.

Kontakta oss på Ljusets familjehemsvård AB för att lära dig mer om hur du kan bli familjehem för ungdomar i skyddade placeringar. Tillsammans kan vi göra en verklig skillnad och erbjuda en trygg och stöttande miljö för ungdomar i behov av skydd och omsorg.