Om oss

På Ljusets Familjehemsvård vill vi framhäva vikten av att ha familjehem som inte ger upp om de barn och ungdomar som de tar sig an. Att individen som hamnar i ett familjehem får bästa möjliga stöd och hjälp är grunden i hela vår verksamhet.  

Vi stöttar och hjälper våra familjehem 

För att det barn och ungdomar ska få allt de behöver krävs det att varje familjehem i sin tur får rätt stöd från oss. Den hjälpen kompletteras med tjänster som ungdomen kan komma att behöva. Alla de områden som behöver täckas ser vi till att familjehemmen är förberedda på och har rätt förutsättningar för. Vi är alltid noggranna med att se helheten kring varje individ och tillhandahåller bland annat psykoterapeuter och psykiatriker vid behov.  

Att inte döma hur den unga individen mår eller känner är väldigt viktigt för den personliga utvecklingen. Vi har kontinuerlig kontakt med alla våra familjehem och besöker med jämna mellanrum för att se att de ledord vi vill ska genomsyra verksamheten efterlevs.  

​​​​​​​Idéen bakom Ljusets Familjehemsvård
Vår verksamhet startades 2015 eftersom vi såg hur stora aktörer på marknaden hade så pass hög belastning att familjehemmen för unga inte höll den höga standard vi eftersträvar. Familjehem fick vara kvar trots problem och nya efterföljde inte de höga krav som borde ställas.  
 
Sedan starten har därför vårt fokus varit på nivån av familjehemmen. Det räcker inte bara med fyra väggar och ett tak. För att en ung person ska må bra och ha ett hem behöver det finnas kärlek och en lyhördhet från de vuxna. Relationen ska byggas på tillit och värme, så att hemmet blir ungdomens fasta punkt.