Skyddade boenden i Gävle, uppsala & Stockholm

Skyddade boenden

Placeringen av skyddade boenden sker genom beslut från socialtjänsten i hemkommunen för varje individ som behöver skydd. Vårt uppdrag som boendeutövare är att följa socialtjänstens riktlinjer och vi använder individuella genomförandeplaner baserade på vårdplanen från uppdragsgivaren. På så sätt kan vi ge varje person som har blivit utsatt för våld det stöd och hjälp som hen specifikt behöver.

​​​​​​​Vi har kvalificerad personal tillgänglig dygnet runt och våra boenden har högsta säkerhetsklass.

Ljuset Familjehemsvård fokuserar på att erbjuda stöd och behandlingsinsatser både för vuxna och barn. Vi arbetar tillsammans för att skapa en trygg och lämplig miljö för de boende. Vårt mål är att erbjuda en fristad där våldsutsatta individer kan återhämta sig och påbörja sin väg mot ett självständigt och våldsfritt liv.​​​​​​​Vi har erfaren personal som är utbildad och specialiserad på att hantera situationer för personer som har utsatts för våld och hot. Deras kompetens och kunskap hjälper oss att skapa en säker och stöttande miljö för de boende. Vi arbetar aktivt med att erbjuda psykologiskt stöd, rådgivning, juridisk hjälp och hjälp med att hitta bostad eller arbete. Genom att erbjuda en mångfald av tjänster och resurser kan vi stödja de boende på deras individuella resa mot ett liv fritt från våld.
​​​​​​​
Vi ser till att våra boenden uppfyller högsta säkerhetsstandarder för att skydda de boende och deras identitet. Platsen för våra boenden hålls konfidentiell för att förhindra att förövaren hittar och skadar dem ytterligare. Vi arbetar tillsammans med myndigheter och andra organisationer för att säkerställa att våra boenden är så trygga som möjligt.