Neuropsykiatrisk Utredning för barn

FNU barn

En Fullständig Neuropsykiatrisk Utredning (FNU) är en viktig process för barn och ungdomar som behöver utvärdering och hjälp av psykiatriker eller psykoterapeuter. Det finns många unga människor som behöver dessa utredningar för att förstå sina neuropsykiatriska tillstånd och få rätt stöd och behandling. Tyvärr kan väntetiden för sådana utredningar inom barn- och ungdomspsykiatrin sträcka sig över ett år, vilket är alldeles för lång tid för ungdomar att inte få den hjälp de behöver.

Vi inser att det är avgörande att ge ungdomar tillgång till utredningar och hjälp så snart som möjligt när behoven är som störst. Att vänta i ett år kan ha en betydande negativ påverkan på deras liv och välbefinnande. Därför arbetar vi för att säkerställa att hjälpen kommer snabbt och effektivt till dem som behöver den.

En FNU innefattar en noggrann bedömning av olika neuropsykiatriska tillstånd, som till exempel ADHD, autism och inlärningssvårigheter. Utredningen görs genom att samla in information från olika källor, såsom observationer, samtal och psykologiska tester. Detta hjälper till att få en helhetsbild av individen och deras behov.

Utredningen kan också innebära att samla in information från föräldrar, skolpersonal och andra viktiga personer i ungdomens liv. Genom att integrera olika perspektiv kan vi få en bättre förståelse för ungdomens situation och behov.


Vårt mål är att ge ungdomarna den hjälp de behöver på ett effektivt och snabbt sätt.

Vi strävar efter att minska väntetiden för utredningar och erbjuda en omfattande och individanpassad behandling. Genom att arbeta tillsammans med olika yrkesgrupper inom barn- och ungdomspsykiatrin och samordna resurser och kompetens kan vi maximera möjligheten att ge ungdomarna den hjälp de förtjänar.

Vi inser vikten av att inte bara erbjuda utredningar och behandlingar, utan också att stödja ungdomarna och deras familjer genom hela processen.
Vår personal strävar efter att skapa en trygg och stödjande miljö där ungdomarna kan känna sig bekväma att dela sina erfarenheter och bekymmer. Vi värderar deras rätt till självbestämmande och inkluderar dem i beslutsprocessen kring deras vård och behandling.

Vi är medvetna om att varje individ är unik och att neuropsykiatriska tillstånd kan variera i grad och symptomatologi. Därför anpassar vi våra utredningar för att möta varje persons specifika behov och mål. Vi strävar efter att arbeta tvärvetenskapligt och integrera olika expertisområden för att ge en helhetsorienterad och kvalitativ vård.


Vi erbjuder utbildning och stöd till ungdomar, deras familjer och samhället i stort för att främja förståelse, acceptans och inkludering.
Vi inser att den psykiska hälsan hos våra ungdomar är av yttersta vikt, och vi strävar efter att skapa en framtid där väntetider för utredningar och behandlingar förkortas avsevärt.

Vi tror på betydelsen av att ge ungdomar möjligheten att uppnå sin fulla potential och leva ett meningsfullt och produktivt liv. Genom en fullständig neuropsykiatrisk utredning och individanpassad behandling strävar vi efter att ge dem den hjälp och stöd de behöver för att trivas och blomstra.
​​​​​​​
Sammanfattningsvis är en Fullständig Neuropsykiatrisk Utredning för barn och ungdomar avgörande för att identifiera neuropsykiatriska tillstånd och erbjuda rätt stöd och behandling. Vi arbetar för att minska väntetiden och se till att hjälpen når ungdomarna så snart som möjligt. Genom individanpassade behandlingar och ett holistiskt tillvägagångssätt strävar vi efter att hjälpa ungdomarna att nå sin fulla potential och leva ett meningsfullt liv.