Tjänster

Att tänka på hela individen är viktigt för oss. Därför har vi så mycket mer än bara ett familjehem. Vi kan erbjuda kontakt för HVB-hem, skyddade placeringar, utredningar inom psykiatrin och hjälp med urinprov.  

Skyddade placeringar 

När ett familjehem tar emot en ungdom som behöver en skyddad placering finns det en hel del att tänka på. Det är av yttersta vikt att alla i hemmet är införstådda med att identiteten aldrig får röjas. Till exempel får ingen bild på ungdomen läggas ut på sociala medier.  
 
Det är också viktigt att familjehemmet har en förkunskap eller blir utbildade i hur det fungerar med hedersrelaterade hot, våld i relationer eller liknande områden ungdomen kan ha råkat ut för. 

Utredningar 

De ungdomar som är i behov av utredningar eller annan hjälp av psykiatriker eller psykoterapeuter ser vi till att de får den hjälpen. Väntetiden för utredningar på barn- och ungdomspsykiatrin kan sträcka sig över ett år. Det är alldeles för lång tid för en ungdom att inte få den hjälp som individen behöver. Därför ser vi till att hjälpen kommer så snart som möjligt, när den behövs som mest.  

Vi kan även erbjuda behandling i form av till exempel Haschprogrammet eller annan behandling som bedöms nödvändig.