Tjänster

Att tänka på hela individen är viktigt för oss. Därför har vi så mycket mer än bara ett familjehem. Vi kan erbjuda kontakt för HVB-hem, skyddade placeringar, utredningar inom psykiatrin och hjälp med urinprov.  

HVB-hem för pojkar 14 till 18 år 

Vi samarbetar med ett HVB-hem för pojkar mellan 14 till 18 år. Här jobbar man med problematik kring kriminalitet, beteende och droger. Om en ungdom i ett familjehem behöver den här ytterligare hjälpen finns det att tillgå. 
​​​​​​​
Besök HVB Framtiden hemsida →
  

Skyddade placeringar 

När ett familjehem tar emot en ungdom som behöver en skyddad placering finns det en hel del att tänka på. Det är av yttersta vikt att alla i hemmet är införstådda med att identiteten aldrig får röjas. Till exempel får ingen bild på ungdomen läggas ut på sociala medier.  
 
Det är också viktigt att familjehemmet har en förkunskap eller blir utbildade i hur det fungerar med hedersrelaterade hot, våld i relationer eller liknande områden ungdomen kan ha råkat ut för. 

Utredningar 

De ungdomar som är i behov av utredningar eller annan hjälp av psykiatriker eller psykoterapeuter ser vi till får den hjälpen. Väntetiden för utredningar på barn- och ungdomspsykiatrin kan sträcka sig över ett år. Det är alldeles för lång tid för en ungdom att inte få den hjälp som individen behöver. Därför ser vi till att hjälpen kommer så snart som möjligt, när den behövs som mest.